امکانات نقشه های جاماسپ
- ۱۹:۲۰

امکان مکان یابی پیوسته به کمک GPS
این قابلیت به کاربر امکان پایش پیوسته آخرین موقعیت جغرافیایی خود را به هنگام حرکت ارائه می کند.

 

چنانچه کاربر در حال حرکت باشد، بهتر است برای مشاهده مستمر مسیر و جهت حرکت خود، از گزینه دیگری در پایین صفحه قرار گرفته است استفاده نماید، برای این منظور آیکون شبیه به قطب نما با رنگ قرمز را انتخاب نمایید تا در محل ابزار اصلی قرار گیرد. حال با کلیک بر روی آن دستور فعال سازی آن را صادر نمایید. پس از فعال سازی آیکون قطب نمای قرمز شروع به گردش به دور خود می کند و این به آن معناست که پایش پیوسته و مستمر در حال انجام است و آخرین موقعیت جغرافیایی شما بر روی نقشه پی در پی به روز می گردد و چنانچه یک بار دیگر بر روی آیکون قطب نمای قرمز رنگ کلیک نمایید، این آیکون از چرخش به دور خود بار می ایستد و این به معنای توقف عملیات GPS است که با هربار کلیک روشن و خاموش می گردد.

نخست ابزار جاری را با فشردن آیکون قطب نما عوش نمایید و سپس با کلیک بر روی آن آن را فعال نمایید تا به دور خود بگردد

 

در صورتی که نقشه های جاماسپ با مشکلی در ارتباط با GPS دستگاه شما روبرو شود پیامی با پس زمینه مشکی برای شما ارسال می کند.

پس از دریافت پاسخ که به صورت خودکار انجام می شود،  موقعیت شما با یک گوی آبی رنگ بر روی نقشه نمایان می گردد و با هر بار کلیک بر روی آیکون GPS نقشه های جاماسپ، آخرین مکان به شما نمایش داده می شود. با کلیک بر روی گوی آبی رنگ اطلاعات دیگری که به قرار زیر است برای کاربر نمایش داده می شود:

الف- سرعت شما: سرعت پیمایش شما بر پایه کیلومتر بر ساعت 

ب - ارتفاع از دریا: میزان ارتفاع نقطه کنونی از سطح دریاهای آزاد به واحد متر

ج - عرض جغرافیایی: میزان فاصله شمالی شما از خط استوا به واحد درجه در قالب دهدهی

د - طول جغرافیایی: میزان فاصله افقی شما از نصف النهار مبدا یا خط گرینویچ به واحد درجه و در قالب دهدهی 

هـ - زاویه از شمال: میزان زاویه شما از قطب شمال (این قابلیت در پایش مسیر بیشتر فعال می گردد)

مکان یابی نقشه های جاماسپ

پس از کلیک بر روی موقعیت یافت شده در وسط صفحه (گوی آبی رنگ یا فلش قرمز رنگ) شکل فوق پدیدار می شود

 

در این حالت نقشه به صورت پیوسته با حرکت شما تغییر مکان می دهد و شما همواره موقعیت خود را وسط و میانه نقشه خواهید دید.

تلفن هوشمند
GPS