- ۱۴:۱۶


با تغییر رویکرد
تغییر آغازگاه جاماسپ پس از ۱۲ سال
آغازگاه جاماسپ که تا پیش از این نمایش دهنده جستجوگر وب بود، تغییر کرد

جاماسپ فعالیت خود را با جستجوی وب در سال 1383 آغاز نمود، در این مدت همواره جستجوی وب به عنوان سرویس اصلی جاماسپ شناخته می شد و از همین رو، آغازگاه یا صفحه نخست تارنمای جاماسپ با کادر جستجوی جستجوگر نمایش داده می شد.

با تغییر رویکرد جاماسپ از جستجوی وب به نمایش نقشه ها در سال های اخیر، نیاز به تغییر در صفحه آغازین و همچنین اطلاع رسانی مناسب تر به همراه آشنا نمودن کاربران با توانایی ها و کاستی های نقشه های جاماسپ، به خوبی احساس می گردید. در همین راستا آغازگاه جاماسپ از این پس بیشتر به توانایی ها و قابلیت های نقشه های جاماسپ خواهد پرداخت و جستجوگر وب با نشانی http://search.jamasp.ir قابل دسترس خواهد بود.

جستجوگر وب
نقشه های جاماسپ