امکانات نقشه های جاماسپ
- ۱۹:۴۸

یافتن شهرها و روستاهای کشور
محل و موقعیت شهر یا روستایی را روی نقشه فراموش کرده اید؟ یا نام برخی از آبادی ها را تاکنون نشنیده اید؟ از میان هزاران شهر و روستا، نقشه های جاماسپ به آسانی آنها را یافته و موقعیت هر یک را برایتان نمایش می دهد.

 

ایران به عنوان یکی از دارندگان بیشترین روستا در جهان در گذشته نه چندان دور دارای بیش از 85 هزار روستا و آبادی بوده است. با تشدید روند مهاجرت به شهرها و همچنین خشکسالی های پی در پی تعداد روستاها و آبادی های دارای سکنه کاهش معناداری پیدا کرده است به گونه ای که تازه ترین اطلاعات نهادهای رسمی تعداد آنها را بیش از 60 هزار عنوان کرده اند. کوشش جاماسپ بر آن بوده است که با دقت روستاها و آبادی ها را پس از شناسایی نام رسمی و  تقسیمات کشوری هر یک، بر روی تصاویر ماهواره ای جانمایی نماید، تا هم امکان مشاهده تقسیمات کشوری روستا و آبادی فراهم گردد و هم موقعیت جغرافیایی آن بر روی نقشه ها قابل دسترس باشد. تاکنون بیش از هزار و پنجاه شهر و بیش از 14000 روستا در نقشه های جاماسپ جانمایی شده اند.

این قابلیت به کاربران و به ویژه علاقمندان به شناخت بیشتر از گستره سرزمینی ایران این امکان را می دهد که علاوه بر تفکیک و جداسازی روستاهای هم نام  از یکدیگر، از موقعیت جغرافیایی آنها نیز به آسانی آگاه شوند.

برای نمونه، حسین آباد، نام تعداد زیادی از روستاها و آبادی های کشور در استان های مختلف است و یافتن یک آبادی به نام حسین آباد بدون دانستن تقسمیات کشوری آن بسیار دشوار است. برای آسان تر شدن به تصویر زیر دقت نمایید.

با کمک آدرس یاب جاماسپ، حسین آباد را تایپ کرده ایم و تعداد زیادی روستا با نام حسین آباد در استان های گوناگون پیشنهاد شده است، اگر بدانیم که روستای حسین آباد مورد نظر ما در استان اصفهان است، آدرس یاب این بار پیشنهادهای متفاوتی را نمایش می دهد. حال به تصویر زیر دقت نمایید.

این بار تعداد زیادی روستا با نام حسین آباد که همه در استان اصفهان هستند نمایش داده شده است، بنابراین بهتر است که اطلاعات بیشتری از تقسیمات کشوری به آدرس یاب بدهیم، تنها چیزی که علاوه بر نام استان می دانیم، نام دهستان روستا می باشد که ریگستان است، تصویر زیر را ملاحظه نمایید.

کمی از ترفندهای جستجو در آدرس یاب استفاده کنیم، آیا با تایپ حسین آباد و ریگستان نیز می توانستیم به حسین آباد مورد نظر برسیم؟ پاسخ این پرسش آری است. به این شکل زیر توجه نمایید.

کاربر با کلیک بر روی حسین آباد مستقیم به مکان حسین آباد مورد نظر بر روی نقشه هدایت می شود.

 

 

آدرس یاب
نقشه های جاماسپ