:
iOS
 

با تغییرات شرکت اپل در نسخه iOS۱۰ و بالاتر، امکان مکان یابی در نقشه های جاماسپ با این سیستم عامل دچار اشکال گردیده بود، این مشکل هم اکنون برطرف شده است.
 
تلفن هوشمند
 
iOS
 
به روز رسانی نقشه ها
 

با نصب نقشه های جاماسپ در تبلت و تلفن هوشمند خود، آسان تر با سامانه کار کنیم.
 
نقشه های جاماسپ
 
تلفن هوشمند
 
Android اندروید
 
iOS
 

با نصب نقشه های جاماسپ در تبلت و تلفن هوشمند خود، آسان تر با سامانه کار کنیم.
 
نقشه های جاماسپ
 
Android اندروید
 
iOS
 

چگونه نقشه های جاماسپ در گوشی آیفون نصب می شود.
 
iOS
 
تلفن هوشمند