-

شناساندن ایران به کودکان و نوجوانان
شهرها و روستاهای ایران کجا هستند؟ هر یک در کدام استان هستند؟ با وجود ثبت بیش از 15000 شهر و روستای کشور در جاماسپ، کودکان و نوجوانان را با ایران آشناتر کنیم.
شناساندن ایران به کودکان و نوجوانان
شهرها و روستاهای ایران کجا هستند؟ هر یک در کدام استان هستند؟ با وجود ثبت بیش از ۱۵۰۰۰ شهر و روستای کشور در جاماسپ، کودکان و نوجوانان را با ایران آشناتر کنیم.نقشه های جاماسپ